Pri realizácii základov na pásoch je potrebné:

  • osadenie stavby na pozemku
  • zemné výkopové práce základov
  • zaliatie základových pásov betónom
  • osadenie debniacich tvárnic s betónovou výplňou a armovaním
  • pokládka štrkových vankúšov
  • položenie geotextílie
  • výstuž pod základovú dosku
  • debnenie základovej dosky
  • zhotovenie betónovej základovej dosky
  • rezanie dilatačných škár